Logo Travelco.cz
„Svět je otevřenou knihou, a ten kdo necestoval, z ní přečetl pouze jednu stranu.“
svatý Augustin
Czech for foreigners

Tento kurz vám pomůže zvládnout každodenní „češtinu“ a používání jazyka při běžných činnostech. Tento kurz je sestaven pro lidi, kteří jsou vytíženi, a přesto potřebují zvládnout základy českého jazyka. Kurz je pořádán pro malé skupiny studentů (4-6), nabízíme také individuální kurzy.

This course will teach you survival Czech for everyday life and is aimed at people who are busy yet want to learn the basics of Czech or those who want to improve upon their very basic knowledge. Small groups: 4 - 6 students or we also offer individual courses.

Těšíme se na naše brzké setkání v prostorách jazykové školy Travelco.